SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PP SMŽ III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:100 000


K_1_KN_3IDPPSMZ-100 000

K_2.1_PROMET_3IDPPSMZ-100 000

K_2_4_KORIST_VODA_OTPAD_3IDPPSMZ-100 000

K_3.1_PODR_ POS_UVJ_KOR_3IDPPSMZ-100 000

K_3.2_POS_OGRAN_3IDPPSMZ-100 000

KARTOGRAMI 1: 300 000


KT_2_ADM_SJEDIŠTA_3IDPPSMZ

KT_4.1_PROMET_3IDPPSMZ

KT_4.6_UREĐ_ VODOT_VODA_MELIORACIJA_3IDPPSMZ

KT_6.1_KATEG_KULT_KRAJ_3IDPPSMZ