SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVSKE

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1 GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

2 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

3.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

3.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

3.3 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

3.4 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE -  VODOOPSKRBA, ODVODNJA OTPADNIH VODA

4.1 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJE POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

4.2 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJE PROMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJAI ZAŠTITE 

 

 

MJERILO 1:5000


5.1 BAIR

5.10 NOVA SUBOCKA

5.11 NOVI GRABOVAC

5.12 NOVSKA

5.13 PAKLENICA

5.14 PLESMO

5.15 POPOVAC SUBOCKI

5.16 RAĐENOVCI

5.17 RAJČIĆI

5.18 RAJIĆ

5.19 ROŽDANIK

5.2 BOROVAC

5.20 SIGETAC NOVSKI

5.21 STARA SUBOCKA

5.22 STARI GRABOVAC

5.23 VOĆARICA

5.3 BRESTAČA

5.4 BREZOVAC SUBOCKI

5.5 BROĆICE

5.6 JAZAVICA

5.7 KOZARICE

5.8 KRIČKE

5.9 LOVSKA