SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVSKE

 

OBRAZLOŽENJE PLANA

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

TEKSTUALNI DIO PLANA