SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
II. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTINSKA VES

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.dwf

3. UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA.dwf

3.A UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-PRIKAZ NACIONALNE EKOLOŠKE MREŽE.dwf

3.B UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-PRIKAZ POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU.dwf

 MJERILO 1:5000


4.1. BOK PALANJEČKI  I STRELEČKO.dwf

4.2. TIŠINA ERDEDSKA,TIŠINA KAPTOLSKA I ŽIRČICA.dwf

4.3.1. LJUBLJANICA,MAHOVO I SETUŠ 1-2.dwf

4.3.2. LJUBLJANICA,MAHOVO I SETUŠ 2-2.dwf

4.4. MARTINSKA VES.dwf

4.5.LIJEVO TREBARJEVO I DESNO TREBARJEVO.dwf

4.6. LUKA LIJEVA.dwf

4.7.LIJEVO I DESNO ŽELJEZNO.dwf

4.8. DESNI DUBROVČAK I JEZERO POSAVSKO.dwf