SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
II. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTINSKA VES

Instalacije software-a potrebnih za pregled sadržaja dokumentacije

Adobe Reader(preglednik pdf podataka)

Autodesk Design Review(DWF preglednik)