SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Capraške poljane

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1_namjena povrsina

2.1_promet

2.2_TK_energetski sustav

2.3_vodnogospodarski sustav

3.1_uvjeti koristenja

3.2_uvjeti koristenja

4_uvjeti gradnje