SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU INA Zgmajne I

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


dpu_ina_zgmajneI_1_Namjena

dpu_ina_zgmajneI_2A1_Promet

dpu_ina_zgmajneI_2A2_Promet_1 faza

dpu_ina_zgmajneI_2B_TK_Energetski

dpu_ina_zgmajneI_2C_Vodnogospodarski

dpu_ina_zgmajneI_3_Uvjeti koristenja

dpu_ina_zgmajneI_4_uvjeti gradnje

dpu_ina_zgmajneI_mjere_vodoopskrba

dpu_ina_zgmajneI_mjere_zone-ugrozenosti