SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Novo groblje u Staroj Drenčini

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


10_namjena 

21_promet

22_telekomunikacije_energetika

23_vodovod_odvodnja

30_zastita

41_uvjeti_gradnje

 MJERILO 1:200


42_uvjeti_200

43_uvjeti_200

44_uvjeti_200

45_uvjeti_200

46_uvjeti_200

47_uvjeti_200

48_GROBNA MJESTA