SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Zapad 1 Novska

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1.-postojece-stanje

2.-detaljna-namjena-povrsina

3.1.-promet

3.2.-vodoopskrba

3.3.-plinoopskrba

3.4.-elektroopskrba-dtk

3.5.-odvodnja

4.1.-podrucje-komasacije

4.2.-uvjeti-koristenja

5.1.-uvjeti-gradnje-plan-parcelacije

5.2.-uvjeti-gradnje-smjestaj-gradjevina

6-mreza-sklonista

7-vatrogasni-prostupi