SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU gospodarsko proizvodne zone Mišička II u Popovači

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


0. POSTOJECE STANJE

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2.A. PROMET I TK

2.B. ELEKTROOPSKRBA I PLINOOPSKRBA

2.C. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3. UVJETI KORISTENJA

4. UVJETI GRADNJE