SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU groblja u Gornjoj Jelenskoj

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1: 250


1. detaljna namjena povrsina

2.A. prometna infrastrukturna mreza

2.B. komunalna infrastrukturna mreza

3. uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina

4. uvjeti gradnje