SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI

© SMŽ 2014.
DPU novog groblja u Repušnici

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


0.B. GEODETSKO KATASTARSKI SNIMAK

1. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2.1. PROMET-pjesacki i kolni

2.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I ODLAGANJE OTPADA

2.3. ELEKTROOPSKRBA

3. UREDENJE I ORGANIZACIJA

4.1. PLAN PARCELACIJE

4.2. UVJETI GRADNJE

5. PEJZAZNO UREDENJE

6.1. ETAPNOST uredenje i organizacija etapa I

6.2. ETAPNOST uredenje i organizacija etapa II

6.3. ETAPNOST uredenje i organizacija etapa III

6.4. ETAPNOST uredenje i organizacija etapa IV

6.4. ETAPNOST uredenje i organizacija etapa V

MJERILO 1:200


  7.A.1. DETALJNI PLAN ORGANIZACIJE GROBNOG POLJA 1

7.A.2. DETALJNI PLAN ORGANIZACIJE GROBNOG POLJA 2

7.A.3. DETALJNI PLAN ORGANIZACIJE GROBNOG POLJA 3

7.A.4. DETALJNI PLAN ORGANIZACIJE GROBNOG POLJA 4

7.A.5. DETALJNI PLAN ORGANIZACIJE GROBNOG POLJA 5

7.B.1. DETALJNI PLAN ISKOLCENJA GROBNOG POLJA 1

7.B.2. DETALJNI PLAN ISKOLCENJA GROBNOG POLJA 2

7.B.3. DETALJNI PLAN ISKOLCENJA GROBNOG POLJA 3

7.B.4. DETALJNI PLAN ISKOLCENJA GROBNOG POLJA 4

7.B.5. DETALJNI PLAN ISKOLCENJA GROBNOG POLJA 5

 

MJERILO 1:50

_____________________________________________________________________________ 

8.1.DETALJNI NACRT ZEMLJANIH GROBOVA-jednostruke sirine

8.2.DETALJNI NACRT ZEMLJANIH GROBOVA-dvostruke sirine

8.3.DETALJNI NACRT GROBNICA

8.4.DETALJAN NACRT KASETA ZA URNE