SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU poslovne zone Mošćenica-Poljana

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1_DPU_Moscenica_1_Koristenje i namjena povrsina

 2a_DPU_Moscenica_2A_promet

2b_DPU_Moscenica_2B_energetski sustav

2c_DPU_Moscenica_2C_Posta i telekomunikacije

2d_DPU_Moscenica_2D_Vodovod i odvodnja 

3_DPU_Moscenica_3_Uvjeti_koristenja i zastite povrsina

4_DPU_Moscenica_4_Nacini i uvjeti_gradnje