SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU poslovne zone Mošćenica-Poljana

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. Koristenje i namjena povrsina

2.A. Promet

2.B. Energetski sustavi

2.C. Posta i telekomunikacije

2.D. Vodovod i odvodnja

3. Uvjeti koristenja

4. Nacin i uvjeti gradnje