SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU poslovne zone Velika Ludina ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


DPU PZ VL 2007 - 1.namjena površina

DPU PZ VL 2007 - 2.1.ulična mreža

DPU PZ VL 2007 - 2.2.elektroenergetska mreža

DPU PZ VL 2007 - 2.3.telekomunikacijska mreža

DPU PZ VL 2007 - 2.4.plinovodna mreža

 DPU PZ VL 2007 - 2.5.vodovodna mreža

DPU PZ VL 2007 - 2.6.odvodnja otpadnih voda

DPU PZ VL 2007 - 3.oblici korištenja i način gradnje

DPU PZ VL 2007 - 4.uvjeti gradnje i parcelacija