SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU proširenja mjesnog groblja u Brestači

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:500


1-detaljna-namjena-povrsina

2-1-plan-prometa

2-2-elektroenergetski-vodovod-odvodnja

3-1-plan-parcelacije

3-2-plan-organizacije

3-3-detaljni-plan-organizacije

3-4-plan-pejsaznog-uređenja

3-5-detaljni-plan-pejsaznog-uredjenja

4-1-uvjeti-gradnje-izgradnja-grobnih-mjesta

4-2-detaljni-plan-iskolcenja

4-3-detaljni-nacrt-grobnog-mjesta