SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU središta Velike Ludine

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


DPU Ludina centar - 1.NAMJENA POVRŠINA - 2 izmjene

DPU Ludina centar - 2.1.1.PROMETNA MREŽA - izvorni plan

DPU Ludina centar - 2.1.2.PROFILI PROMETNICA - izvorni plan

DPU Ludina centar - 2.2.ELEKTROENERGETSKA MREŽA - izvorni plan

DPU Ludina centar - 2.3.PLINOVODNA MREŽA VODOVOD I ODVODNJA - izvorni plan

DPU Ludina centar - 3.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINE - 2 izmjene

DPU Ludina centar - 4.1.UVJETI I NAČIN GRADNJE - 2 izmjene

DPU Ludina centar - 4.2.PARCELACIJA - izvorni plan

DPU Ludina centar - 4.3.TIPOLOGIJA IZGRADNJE - izvorni plan