SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
GUP GRADA KUTINE III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:5000


1-0-Korištenje i namjena površina-jug

1-0-Korištenje i namjena površina-sjever

2-0-mreza-gospodarskih-i-drustvenih-djelatnosti-jug

2-0-mreza-gospodarskih-i-drustvenih-djelatnosti-sjever

3-1-promet-i-tk-jug

3-1-promet-i-tk-sjever

3-2-voda-odvodnja-jug

3-2-voda-odvodnja-sjever

3-3-infrastruktura-struja-plin-jug

3-3-infrastruktura-struja-plin-sjever

4-1-uvjeti-koristenja-jug

4-1-uvjeti-koristenja-sjever

4-2-oblici-koristenja-jug

4-2-oblici-koristenja-sjever

4-3-nacin-gradnje-jug

4-3-nacin-gradnje-sjever

karta_za_knjigu