SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
GUP GRADA PETRINJE III. CILJANE ID (IV. ID)

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:5000


1. koristenje i namjena prostora

2. mreza gospodarskih i drustvenih djelatnosti