SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE

 

 

 

 

 

KNJIGA 1-ODREDBE ZA PROVOĐENJE

KNJIGA 2-OBAVEZNI PRILOZI PLANA

SAŽETAK ZA JAVNOST