SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE HRVATSKA DUBICA

KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

Instalacija software-a potrebnog za pregled sadržaja kartografskih prikaza

Autodesk Design Review(DWF preglednik)

 

 

MJERILO 1:25000


 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE,ENERGETSKI SUSTAV CIJEVNI TRANSPORT PLINA I ELEKTROENERGETIKA.dwf

2.2.1 KORIŠTENJE VODA,OVODNJA OTPADNIH VODA.dwf

3.2 PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE.dwf

 MJERILO 1:5000


4.1a HRVATSKA DUBICA.dwf

4.1c HRVATSKA DUBICA.dwf

4.4 GORNJI CEROVLJANI.dwf

4.6a ŽIVAJA.dwf

4.6b ŽIVAJA.dwf