SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LEKENIK

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2 .INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.dwf

3. ZAŠTITA PROSTORA.dwf

3A . EKOLOŠKA MREŽA.dwf

MJERILO 1:5000


4.1. BREŽANE LEKENIČKE.dwf

4.2. BRKIŠEVINA I ŠIŠINEC.dwf

4.3. CERJE LETOVANIČKO.dwf

4.4. DONJI VUKOJEVAC.dwf

4.5. DUŽICA.dwf

4.6. GORNJI VUKOJEVAC.dwf

4.7. LEKENIK.dwf

4.8. LETOVANIĆ.dwf

4.9. PALANJEK POKUPSKI.dwf

4.10. PETROVEC.dwf

4.11. PEŠĆENICA.dwf

4.12. POKUPSKO VRATEČKO.dwf

4.13. POLJANA LEKENIČKA.dwf

4.14. STARI BROD.dwf

4.15. STARI FARKAŠIĆ.dwf

4.16. VRH LETOVANIČKI.dwf

4.17. ŽAŽINA.dwf