SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG GLINA II. CILJANE ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


25000_Glina_KARTA1_CID-Namjena povrsina

 

MJERILO 1:5000


19_4.61_Glina PPUG CID-5000