SADRŽAJ

01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG GLINA III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


3.ID PPUG GLINA 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

3.ID PPUG GLINA 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3.ID PPUG GLINA 3. UVJETI KORIŠTENJA

3.ID PPUG GLINA 3A. EKOLOŠKA MREŽA

 

MJERILO 1:5000


PPUG  GLINA III. ID_GP_4.1._SLATINA POKUPSKA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.2._ZALOJ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.3._ILOVAČAK

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.4._DESNI DEGOJ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.5._GORNJA I DONJA BUČICA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.6._DONJE TABORIŠTE I GORNJE TABORIŠTE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.7._GRAČANICA ŠIŠINEČKA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.8._DONJA TRSTENICA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.9._BIŠĆANOVO

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.10._GORNJI SELKOVAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.11._VELIKA SOLINA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.12._MALA SOLINA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.13._STANKOVAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.14._GORNJE JAME I DONJE JAME

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.15._BATURI

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.16._TURČENICA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.17._DONJI SELKOVAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.18._DVORIŠĆE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.19._HAĐER

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.20._MARINBROD

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.21._KIHALAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.22._PREKOPA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.23._NOVO SELO GLINSKO

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.24._ŠATORNJA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.25._DONJE SELIŠTE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.26._MAJSKE POLJANE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.27._BRNJEUŠKA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.28._SKELA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.29._BALINAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.30._GORNJE SELIŠTE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.31._ŠIBINE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.32._JOŠEVICA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.33._ROVIŠKA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.34._DOLNJAKI

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.35._GLINSKI TRTNIK

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.36._RAVNO RAŠĆE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.37._MAJSKI TRTNIK

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.38._VLAHOVIĆ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.39._DRENOVAC BANSKI

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.40._PRIJEKA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.41._MAJA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.42._BIJELE VODE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.43._MARTINOVIĆI

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.44._BOROVITA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.45._ŠAŠEVA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.46._HAJTIĆ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.47._SVRAČICA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.48._DABRINA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.49._DRAGOTINA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.50._KOZAPEROVICA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.51._MALI GRADAC, MOMČILOVA KOSA I TRNOVAC GLINSKI

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.52._VELIKI GRADAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.53A._MALI OBLJAJ I VELIKI OBLJAJ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.53B._MALI OBLJAJ I VELIKI OBLJAJ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.54._BUZETA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.55._DONJI KLASNIĆ I GORNJI KLASNIĆ

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.56._BRESTIK

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.57._BOJNA

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.58._BRUBNO

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.59._BREZOVO POLJE

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.60._GORNJI I DONJI VIDUŠEVAC

PPUG  GLINA III. ID_GP_4.61._GLINA