SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
GRADA KUTINE

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

0.a_1 GRANICE,SUSTAV I PROSTORNO-DEMOGRAFSKA VALORIZACIJA NASELJA.dwf

0.POLOŽAJ GRADA KUTINE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI.dwf

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-PROMET-CESTOVNI,ŽELJEZNIČKI.dwf

2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.dwf

2.c1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-ENERGETSKI SUSTAV- ENERGETIKA.dwf

2.c2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-ENERGETSKI SUSTAV-NAFTA I PLIN.dwf

2.d1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-KORIŠTENJE VODA.dwf

2.d2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-ODVODNJA OTPADNIH VODA.dwf

2.d3 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-OBRANA OD POPLAVA.dwf

3.a UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-PRIRODNA BAŠTINA.dwf

3.b UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-KULTURNA DOBRA.dwf

3.c1 UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-UVJETI OGRANIČENJA I POSEBNE MJERE.dwf

3.c2 UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-VODNI REŽIM.dwf

3.c3 UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA-PREGLED PLANOVA NIŽEG REDA.dwf

3.d GOSPODARSKE ŠUME.dwf

3.e BONITETNA KLASIFIKACIJA TALA.dwf

 

 MJERILO 1:5000


4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-BANOVA JARUGA.dwf

4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-BATINA.dwf

4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-JAMARICA.dwf

4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-JANJA LIPA.dwf

4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-KUTINICA.dwf

4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-MEĐURIĆ.dwf

4.a GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ČAIRE.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-GOJLO.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-HUSAIN.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ILOVA.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-KUTINA.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-MIKLEUŠKA.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-REPUŠNICA.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-SELIŠTE.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-STUPOVAČA.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ZBJEGOVAČA.dwf

4.a-1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ŠARTOVAC.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-GOJLO.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-HUSAIN.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ILOVA.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-KUTINA.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-MIKLEUŠKA.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-REPUŠNICA.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-SELIŠTE.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-STUPOVAČA.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ZBJEGOVAČA.dwf

4.a-2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ŠARTOVAC.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-HUSAIN.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ILOVA.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-KUTINA.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-MIKLEUŠKA.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-REPUŠNICA.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-SELIŠTE.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-STUPOVAČA.dwf

4.a-3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-ZBJEGOVAČA.dwf

4.a-4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-KUTINA.dwf

4.a-4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-MIKLEUŠKA.dwf

4.a-4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-REPUŠNICA.dwf

4.a-4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-SELIŠTE.dwf

4.a-5 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-SELIŠTE.dwf

4.a-6 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE-SELIŠTE.dwf

PREGLEDNA KARTA-GOJLO.dwf

PREGLEDNA KARTA-HUSAIN.dwf

PREGLEDNA KARTA-ILOVA.dwf

PREGLEDNA KARTA-KUTINA.dwf

PREGLEDNA KARTA-MIKLEUŠKA.dwf

PREGLEDNA KARTA-REPUŠNICA.dwf

PREGLEDNA KARTA-SELIŠTE.dwf

PREGLEDNA KARTA-STUPOVAČA.dwf

PREGLEDNA KARTA-ZBJEGOVAČA.dwf

PREGLEDNA KARTA-ŠARTOVAC.dwf