SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG NOVSKA II. CILJANE ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


02-04-13-25000-2_NAMJENA

  02-04-13-25000-3.1_PROMET

02-04-13-25000-3.2_ELEKT_P_E

02-04-13-25000-3.3_PLIN

02-04-13-25000-4.1_UVJETI1

MJERILO 1:5000


PPUGN_ID2_5000_02-04-13-Kozarice

PPUGN_ID2_5000_02-04-13-N. Grabovac

PPUGN_ID2_5000_02-04-13-Novska

PPUGN_ID2_5000_02-04-13-N-Subocka

PPUGN_ID2_5000_02-04-13-S-Subocska