SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG NOVSKA III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1-GRANICE

2- KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

3-1_PROMET

3.2_ELEKT_P_E

3.3_PLIN

 3.4_VODA

4.1_UVJETI1

4.2. UVJETI2

MJERILO 1:5000


Brestaca

Brocice

Kozarice

Novi Grabovac

Nova Subocka

Novska

Plesmo