SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG NOVSKA - PROČIŠĆENI TEKST

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-1_GRANICA

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-2_NAMJENA

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-3.1_PROMET

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-3.2_ELEKT_P_E

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-3.3_PLIN

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-3.4_VODA

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-4.1_UVJETI1

PPUG-Novska_25000_PROČIŠĆENI-4.2_UVJETI2

MJERILO 1:5000


PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Bair

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Borovac

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Brezovac Subocki

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Brocice

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Jazavica

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Kozarice

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Kričke

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Lovska

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-N. Grabovac

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-N. Subocka

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Novska

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Paklenica

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Plesmo

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Popovac Subocki

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Radenovci

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Rajcici

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Rajić

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Roždanik

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Sigetac Novski

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Stara Subocka

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Stari Grabovac

PPUG-Novska_GP_PROČIŠĆENI-Voćarica