SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG PETRINJA II. ID PROČIŠĆENI

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Korištenje i namjena površina-1. Korštenje i namjena

2. Infrastrukturni sustavi-2. III. izmjene_Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti za koristenje-3. Uvjeti koristenja

MJERILO 1:5000


4.1 građevinsko područje

4.2 građevinsko područje

4.3 građevinsko područje

4.4 građevinsko područje

4.5 građevinsko područje

4.6 građevinsko područje

4.7 građevinsko područje

4.8 građevinsko područje

4.9 građevinsko područje

4.10 građevinsko područje

4.11 građevinsko područje

4.12 građevinsko područje

4.13 građevinsko područje

4.14 građevinsko područje

4.15 građevinsko područje

4.17 građevinsko područje

4.18 građevinsko područje

4.19 građevinsko područje

4.20 građevinsko područje

4.21 građevinsko područje

4.22 građevinsko područje

4.23 građevinsko područje

4.24 građevinsko područje

4.25 građevinsko područje

4.26 građevinsko područje

4.27 građevinsko područje

4.28 građevinsko područje

4.29 građevinsko područje

4.30 građevinsko područje

4.31 građevinsko područje

4.32 građevinsko područje

4.33 građevinsko područje

4.34 građevinsko područje

4.35 građevinsko područje

4.36 građevinsko područje

4.37 građevinsko područje

4.38 građevinsko područje

4.39 građevinsko područje

4.40 građevinsko područje

4.41 građevinsko područje

4.42 građevinsko područje

4.43 građevinsko područje

4.44 građevinsko područje

4.45 građevinsko područje

4.46 građevinsko područje

4.47 građevinsko područje

4.48 građevinsko područje

4.49 građevinsko područje

4.50 građevinsko područje

4.51 građevinsko područje

4.52 građevinsko područje

4.53 građevinsko područje

4.54 građevinsko područje

4.55 građevinsko područje

4.56 građevinsko područje

4.57 građevinsko područje

4.58 građevinsko područje

4.59 građevinsko područje

4.60 građevinsko područje

4.61 građevinsko područje

4.62 građevinsko područje

4.63 građevinsko područje

4.64 građevinsko područje