SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
 

PPUG PETRINJA V. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

1.Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti za korištenje

 

MJERILO 1:5000


4.1 građevinsko područje

4.2 građevinsko područje

4.3 građevinsko područje

4.4 građevinsko područje

4.5 građevinsko područje

4.6 građevinsko područje

4.7 građevinsko područje

4.8 građevinsko područje

4.9 građevinsko područje

4.10 građevinsko područje

4.11 građevinsko područje

4.12 građevinsko područje

4.13 građevinsko područje

4.14 građevinsko područje

4.15 građevinsko područje

4.16 građevinsko područje

4.17 građevinsko područje

4.18 građevinsko područje

4.19 građevinsko područje

4.20 građevinsko područje

4.21 građevinsko područje

4.22 građevinsko područje

4.23 građevinsko područje

4.24 građevinsko područje

4.25 građevinsko područje

4.26 građevinsko područje

4.27 građevinsko područje

4.28 građevinsko područje

4.29 građevinsko područje

4.30 građevinsko područje

4.31 građevinsko područje

4.32 građevinsko područje

4.33 građevinsko područje

4.34 građevinsko područje

4.35 građevinsko područje

4.36 građevinsko područje

4.37 građevinsko područje

4.38 građevinsko područje

4.39 građevinsko područje

4.40 građevinsko područje

4.41 građevinsko područje

4.42 građevinsko područje

4.43 građevinsko područje

4.44 građevinsko područje

4.45 građevinsko područje

4.46 građevinsko područje

4.47 građevinsko područje

4.48 građevinsko područje

4.49 građevinsko područje

4.50 građevinsko područje

4.51 građevinsko područje

4.52 građevinsko područje

4.53 građevinsko područje

4.54 građevinsko područje

4.55 građevinsko područje

4.56 građevinsko područje

4.57 građevinsko područje

4.58 građevinsko područje

4.59 građevinsko područje

4.60 građevinsko područje

4.61 građevinsko područje

4.62 građevinsko područje

4.63 građevinsko područje

4.64 građevinsko područje