SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2023.
PPUG PETRINJA VIII. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Koristenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

 

MJERILO 1:5000


4.22. SEKCIJA 23_SISAK

4.23. SEKCIJA 24_SISAK

4.24. SEKCIJA 25_SISAK

4.28. SEKCIJA 31_SISAK

4.30. SEKCIJA 33_SISAK

4.32. SEKCIJA 35_SISAK

4.56. SEKCIJA 24_VLAHOVIĆ

4.57. SEKCIJA 25_VLAHOVIĆ

4.58. SEKCIJA 26_VLAHOVIĆ