SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
GRADA PETRINJE

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.DWF

2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.DWF

3.UVJETI ZA KORIŠTENJE,UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA.DWF

 

 MJERILO 1:5000


4.12_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJA PASTUŠA.DWF

4.1_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BEGOVIĆI.DWF

4.21_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORA.DWF

4.24_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HRASTOVICA.DWF

4.2_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BIJELNIK.DWF

4.33_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MALA GORICA.DWF

4.4_GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BREST POKUPSKI.DWF