SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG POPOVAČA IV. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

V_ID_PPUO Popovaca_1 TER USTROJ I GRANICE

V_ID_PPUO Popovaca_2 NAMJENA

V_ID_PPUO Popovaca_3-1 PROMET

V_ID_PPUO Popovaca_3-2 POSTA I TK

V_ID_PPUO Popovaca_3-3 PLIN

V_ID_PPUO Popovaca_3-4 ELEKTROENERGETIKA

V_ID_PPUO Popovaca_3-5 VODNOGOSP SUST

V_ID_PPUO Popovaca_3-6 ODVODNJA

V_ID_PPUO Popovaca_4 UVJETI KORISTENJA

MJERILO 1:5000


5.A. Ciglenica_5000_usvojeni plan_01-5.A. GP Ciglenica_5000

5.B. Donja Gracenica_5000_usvojeni plan_01-5.B. GP D.Gracenica_5000

5.C. Donja_Jelenska_5000_usvojeni plan_01-5.C. GP Donja Jelenska_5000

5.D. Donja Vlahinicka_5000_usvojeni plan_01-5.D. GP Donja Vlahinicka

5.E. Gornja Gracenica_5000_usvojeni plan_01-5.E. GP G.Gracenica_5000

5.F. Gornja Jelenska_5000_usvojeni plan_01-5.F. GP G.Jelenska_5000

5.G. Moslavacka Slatina_5000_usvojeni plan_01-5.G. GP Moslavacka Slatina_5000

5.H. Osekovo_5000_usvojeni plan_01-5.H. GP Osekovo_5000

5.I. Podbrde_5000_usvojeni plan_01-5.I. GP Podbrde_5000

5.J. Popovaca_5000_usvojeni plan_01-5.J. GP Popovaca_5000

5.K. Potok_5000_usvojeni plan_01-5.K. GP Potok_5000

5.L. Struzec_5000_usvojeni plan_01-5.L. GP Struzec_5000

5.M. Voloder_5000_usvojeni plan_01-5.M. GP Voloder_5000