SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
OPĆINE
POPOVAČA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

1.TERITORIJALNO-POLITIČKI USTROJ,ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA I SUSTAV NASELJA.dwf

2_KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA.dwf

3.1_INFRASTRAKTURNI SUSTAVI I MREŽE,PROMET.dwf

3.2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.dwf

3.3_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE,PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT PLINA I NAFTE.dwf

3.4_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE,ELEKTROENERGETIKA.dwf

3.5_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE,VODOOPSKRBA.dwf

3.6_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE,ODVODNJA.dwf

4_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA.dwf

  

 

MJERILO 1:5000


5.A_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DONJA VLAHINIČKA.dwf

5.B_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJA GRAČENICA.dwf

5.C_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJA JELENSKA.dwf

5.D_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OSEKOVO.dwf

5.E_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PODBRĐE.dwf

5.F_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA POPOVAČA.dwf

5.G_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STRUŽEC.dwf

5.H_GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VOLODER.dwf