SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO DONJI KUKURUZARI II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.A Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Ekološka mreža

3.B   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Vrtače

  3.C   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Klizišta

    3.D   Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Likvefakcija  

MJERILO 1:5000


4.1. Babina Rijeka

4.2. Borojevići

4.3. Donji Bjelovac

4.4. Donji Kukuruzari

4.5. Donja Velešnja

4.6. Gornji Bjelovac

4.7. Gornji Kukuruzari

4.8. Gornja Velešnja

4.9. Knezovljani

4.10.  Komogovina

4.11. Kostreši Bjelovački

4.12.1 Lovča

4.12.2 Lovča

4.13. Mečenčani

4.14. Prevršac

4.15. Umetići