SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO DVOR II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Koristenje i namjena povrsina

2. Infrastrukturni sustavi

3.A. Uvjeti koristenja 

3.B. Ogranicenja u koristenju

MJERILO 1:5000


4.1. Kobiljak

4.2. Cavlovica

4.3. Ljeskovac

4.4. Svrakarica

4.5. Rudezi i Zrinski Brdani

4.6. Zrin

4.7. Rogulje

4.8. Lotine

4.9. Volinja

4.10. List 1 - Ostojici i Donji Zirovac

4.10. List 2 - Gornji Zirovac

4.11. Komora

4.12. Gvozdansko

4.13. Rujevac

4.14. D. i G. Stupnica

4.15. Grabovica

4.16. Pedalj

4.17. Goricka i Paukovac

4.18. Zrinska Draga

4.19. Buinja i Buinjski Rijecani

4.20. List 1 - Sakanlije

4.20. List 2 - Jovac

4.21. Kuljani

4.22. Segestin

4.23. Donja Oraovica i Gornja Oraovica

4.24. Udetin

4.25. Glavicani

4.26. List 1 - Donji Javoranj_Gornji Javoranj i Kepcije

4.26. List 2 - Donji Javoranj i Gornji Javoranj

4.27. Draskovac

4.28. Golubovac Divuski

4.29. Divusa

4.30. Kozibrod

4.31. Majdan

4.32. Kosna

4.33. Gage i Trgovi

4.34. Bansko Vrpolje

4.35. Struga Banska

4.36. Uncani

4.37. Ljubina

4.38. Grmusani

4.39. Core i Vanici

4.40. Hrtic

4.41. Zamlaca

4.42. Socanica

4.43. List 1 - Javnica

4.43. List 2 - Kotarani

4.44. Zakopa

4.45. Javornik

4.46. Matijevici

4.47. Zut

4.48. Gornji Dobretin i Donji Dobretin

4.49. Stanic Polje

4.50. Dvor