SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
OPĆINE DVOR

KARTOGRAFSKI PRIKAZIInstalacija software-a potrebnog za pregled sadržaja kartografskih prikaza

Autodesk Design Review(DWF preglednik)

 

 

MJERILO 1:25000


1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE.dwf

3A.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA.dwf

3B.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA-PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU.dwf

 MJERILO 1:5000


4.10.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE OSTOJIĆI,GORNJI ŽIROVAC.dwf

4.10.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE OSTOJIĆI,GORNJI ŽIROVAC.dwf

4.10.3_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE OSTOJIĆI,GORNJI ŽIROVAC.dwf

4.10.4_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE OSTOJIĆI,GORNJI ŽIROVAC.dwf

4.10.5_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE OSTOJIĆI,GORNJI ŽIROVAC.dwf

4.11_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOMORA.dwf

4.12_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GVOZDANSKO.dwf

4.13.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE RUJEVAC.dwf

4.13.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE RUJEVAC.dwf

4.14.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE G.STUPNICA.dwf

4.14.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE G.STUPNICA.dwf

4.15_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GRABOVICA.dwf

4.16.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE PEDALJ.dwf

4.16.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE PEDALJ.dwf

4.17_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GORIČKA,PAUKOVAC.dwf

4.18_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE DRAGA.dwf

4.19_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE RIJEČANI BUJINJSKI I BUJINJA.dwf

4.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOBILJAK.dwf

4.20.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ŠAKANLIJE.dwf

4.20.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ŠAKANLIJE.dwf

4.21.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KULJANI.dwf

4.21.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KULJANI.dwf

4.22_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ŠEGESTIN.dwf

4.23_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GORNJA I DONJA ORAOVICA.dwf

4.24_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE UDETIN.dwf

4.25_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GLAVIĆANI.dwf

4.26.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE DONJI JAVORANJ,GORNJI JAVORANJ,KEPČIJE.dwf

4.26.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE DONJI JAVORANJ,GORNJI JAVORANJ.dwf

4.27_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE DRAŠKOVAC.dwf

4.28_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GOLUBOVAC.dwf

4.29_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE DIVUŠA.dwf

4.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ČAVLOVICA.dwf

4.3.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE LJESKOVAC.dwf

4.3.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE LJESKOVAC.dwf

4.30_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOZIBROD.dwf

4.31_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE MAJDAN.dwf

4.32.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOSNA.dwf

4.32.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOSNA.dwf

4.33.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE TRGOVI K.O. GAGE.dwf

4.33.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GAGE.dwf

4.33.3_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE TRGOVI,GAGE.dwf

4.34_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE BANSKO VRPOLJE.dwf

4.35.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE STRUGA.dwf

4.35.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE STRUGA.dwf

4.36_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE UNČANI.dwf

4.37.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE LJUBINA.dwf

4.37.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE LJUBINA.dwf

4.37.3_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE LJUBINA.dwf

4.38_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GRMUŠANI.dwf

4.39_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE VANIĆI,ĆORE.dwf

4.40_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE HRTIĆ K.O. DVOR.dwf

4.41_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ZAMLAČA.dwf

4.42.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE SOČANICA.dwf

4.42.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE SOČANICA.dwf

4.43.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE JAVNICA.dwf

4.43.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOTARANI.dwf

4.43.3_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOTARANI.dwf

4.43.4_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE KOTARANI.dwf

4.44_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ZAKOPA.dwf

4.45_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE JAVORNIK.dwf

4.46_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE MATIJEVIĆI.dwf

4.47_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ZUT.dwf

4.48.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE GORNJI DOBRETIN.dwf

4.48.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE DONJI DOBRETIN.dwf

4.49_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE STANIĆ-POLJE.dwf

4.4_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ŠVRAKARICA.dwf

4.5_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE RUDEŽI,BRĐANI ZRINSKI.dwf

4.6_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ZRIN.dwf

4.7_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE ROGULJE.dwf

4.8_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE LOTINE.dwf

4.9_GRAĐEVINSKA PODRUČJA-NASELJE VOLINJA.dwf