SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO HRVATSKA DUBICA II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 Hrdubica karta1. Korištenje i namjena

Hrdubica karta2. Infrastruktura

Hrdubica karta3A. Uvjeti korištenja

Hrdubica karta3A. Ekološka mreža

MJERILO 1:5000


GPN_HRV_DUBICA-4.1a Hrvatska Dubica

GPN_HRV_DUBICA-4.1b Hrvatska Dubica

GPN_HRV_DUBICA-4.2. Baćin

GPN_HRV_DUBICA-4.3a Cerovljani

GPN_HRV_DUBICA-4.3b Cerovljani

GPN_HRV_DUBICA-4.4.Slabinja

GPN_HRV_DUBICA-4.5. Živaja