SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO HRVATSKA DUBICA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.Korištenje i namjena

1.2.Promet

2.1.Elektrika i plin

2.2.1.Vodoopskrba i odvodnja

2.2.2.Uređenje vodotoka i otpad

3.1.1.Posebni uvjeti korištenja

3.1.2. Ograničenja u korištenju

3.2.Mjere uređenja i zaštite

 

MJERILO 1:5000


4.1a_GP_Hrvatska_Dubica_5000

4.1b_GP_Hrvatska_Dubica_5000

4.1c_GP_Hrvatska_Dubica_5000

4.1d_GP_Hrvatska_Dubica_5000

4.2._GP_Baćin_5000

4.3._GP_Donji Cerovljani_5000

4.4._GP_Gornji Cerovljani_5000

4.5._GP_Slabinja_5000

4.6._GP_Živaja_5000

 

 ZONE ZAŠTITE  MJERILO 1:10 000

__________________________________________________________________________________________________________

3.1.1.1.ZONA ZAŠTITE _HRVATSKA DUBICA

3.1.1.2.ZONA ZAŠTITE_BAĆIN

3.1.1.3.ZONA ZAŠTITE _DONJI CEROVLJANI

3.1.1.4.ZONA ZAŠTITE _GORNJI CEROVLJANI

3.1.1.5.ZONA ZAŠTITE _SLABINJA

3.1.1.6.ZONA ZAŠTITE _ŽIVAJA