SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
I. ID PPUO JASENOVAC

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


PPUO JASENOVAC_ID_1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

PPUO JASENOVAC_ID_2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

PPUO JASENOVAC_ID_3.A_UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA

PPUO JASENOVAC_ID_3.B_UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA

PPUO JASENOVAC_ID_3.C_EKOLOŠKA MREŽA 

MJERILO 1:5000


Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.1. Trebež i Bukovica

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.2. Puska

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.3. Krapje

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.4. Drenov Bok

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.5. Višnjica i Tanac

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.6. Jasenovac i Uštica

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.7. Košutarica

Građevinska područja_Jasenovac_ID-4.8. Mlaka