SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO JASENOVAC

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

MJERILO 1:5000


 

4.1.DRENOV BOK

4.2. JASENOVAC

4.3. KOŠUTARICA

4.4. KRAPJE

4.5. MLAKA

4.6 PUSKA

4.7 TANAC

4.8 TREBEŽ

4.8A BUKOVICA

4.9 UŠTICA

4.10 VIŠNJICA USTIČKA

 

ZAŠTITNE ZONE