SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO LEKENIK III. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2 .INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITA PROSTORA

3A . EKOLOŠKA MREŽA

 

MJERILO 1:5000


4.1. BREŽANE LEKENIČKE

4.2. BRKIŠEVINA I ŠIŠINEC

4.3. CERJE LETOVANIČKO

4.4. DONJI VUKOJEVAC

4.5. DUŽICA

4.6. GORNJI VUKOJEVAC

4.7. LEKENIK

4.8. LETOVANIĆ

4.9. PALANJEK POKUPSKI

4.10. PETROVEC

4.11. PEŠĆENICA

4.12. POKUPSKO VRATEČKO

4.13. POLJANA LEKENIČKA

4.14. STARI BROD

4.15. STARI FARKAŠIĆ

4.16. VRH LETOVANIČKI

4.17. ŽAŽINA