SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO MAJUR ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


ID PPUO MAJUR - 1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

ID PPUO MAJUR -2_INFRASTRUKTURA

ID PPUO MAJUR - 3_UVIJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA

ID PPUO MAJUR - 3A_EKOLOŠKA MREŽA 

 

MJERILO 1:5000


GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.1. Gornji Hrastovac

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.2. Gornja i Srednja Meminska

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.3. Graboštani i Stubalj

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.4. Kostrići

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.5. Majur

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.6. Malo i Veliko Krčevo

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.7. Mračaj

GP NASELJA OPĆINE MAJUR-4.8. Svinica