SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA

OPĆINA MAJUR

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 1.Korištenje i namjena površina.dwf

2.Infrastrukturni sustavi.dwf

3.Uvjeti za korištenje ,uređenje i zaštite prostora.dwf

 MJERILO 1:5000


4.1 Gornji Hrastovac.dwf

4.2 Gornja Meminska.dwf

4.3 Graboštani.dwf

4.4 Kostrići.dwf

4.5 Malo Krčevo.dwf

4.6 Majur.dwf

4.7-1 Mračaj.dwf

4.7-2 Mračaj-SVETI IVAN.dwf

4.8 Srednja Meminska.dwf

4.9 Stubalj.dwf

4.10 Svinica.dwf

4.11 Veliko Krčevo.dwf