SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO MARTINSKA VES 3.ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1._KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2._INFRASTRUKTURA

3._UVIJETI KORIŠTENJA PROSTORA

3.A_EKOLOŠKA MREŽA

3B. UVJETI KORIŠTENJA_POSEBNA OGRANIČENJA

  

MJERILO 1:5000


 

4.1.BOK PALANJEČKI_I_STRELEČKO

4.2.TIŠINA_KAPTOLSKA_ERDETSKA_ŽIRĆICA

4.3.1.MAHOVO_LJUBLJANICA_SETUŠ

4.3.2.MAHOVO_LJUBLJANICA_SETUŠ

4.4.MARTINSKA VES

4.5.TREBARJEVO_DESNO_I_LIJEVO

4.6.LUKA_LIJEVA

4.7.DESNO_I_LIJEVO_ŽELJEZNO

4.8.JEZERO_POSAVSKO_DUBROVČAK_DESNI