SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_ODLUKA O IZRADI
03_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
04_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
05_TEKSTUALNI DIO PLANA
06_SOFTWARE
© SMŽ 2012.
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTINSKA VES

Karte  25 000 (pdf)


Korištenje i namjena prostora

Infrastrukturni sustavi 

 

Karte građevinska područja naselja 5 000 (pdf)


Karta izmjene i dopune BOK PALANJEČKI I STRLEČKO

Karta izmjene i dopune MARTINSKA VES

  Karta izmjene i dopune TIŠINA ERDEDSKA, T.KAPTOLSKA i ŽIRČICA