SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_ODLUKA O IZRADI
03_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
04_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
05_TEKSTUALNI DIO PLANA
06_SOFTWARE
© SMŽ 2012.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE 

MARTINSKA VES

ODLUKA O IZRADI


program mjera 15/03 (pdf)