SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_ODLUKA O IZRADI
03_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
04_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
05_TEKSTUALNI DIO PLANA
06_SOFTWARE
© SMŽ 2012.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE 

MARTINSKA VES

Karte  1: 25 000


 

Korištenje i namjena prostora

Infrastrukturni sustavi

Uvijeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Zaštita kulturne baštine

Kartogram 2.3.2

Kartogram 3.3.2

Kartogram 3.4.2

Kartogram 3.5.1

Kartogram 3.7

 

Karte građevinska područja naselja 1: 5 000 (pdf)


Karta 4.1

Karta 4.2

   Karta 4.3.1

   Karta 4.3.2

Karta 4.4

Karta 4.5

Karta 4.6

Karta 4.7

 Karta 4.8

 

 

Karte zaštite kulturne baštine (pdf)


Karta 1

Karta 2

Karta 3

Karta 4

Karta 5

Karta 6

Karta 7

Karta 8

Karta 9

Karta 10

Karta 11

Karta 12

Karta 13

Karta 14

Karta 15

Karta 16

Karta 17