SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA

OPĆINE SUNJA

 

1.NASLOVI.pdf

2.OBRAZLOZENJE-A.pdf

3.OBRAZLOZENJE-B.pdf

4.OBRAZLOZENJE-C.pdf

5.ODREDBE.pdf

6.DOKUMENTACIJA.pdf