SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO V. LUDINA II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 karta 1. korištenje i namjena površina

karta 2.1. elektroenergetska i telekomunikacijska mreža

karta 2.2. cijevni transport nafte i plina

karta 2.3. vodoopskrba

karta 2.4. uredjenje rezima voda

karta 2.5. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

karta 3.1. područja posebnih uvjeta korištenja prostora 

 

MJERILO 1:5000


karta 4.01. Gornja Vlahinička

karta 4.03. Grabrov Potok

karta 4.04. Katoličko Selišće

karta 4.07. Mala Ludina

karta 4.09. Okoli

karta 4.11. Velika Ludina

karta 4.12. Vidrenjak